زایس در کسب درآمد خود رکورد زد

زایس در کسب درآمد خود رکورد زد

شرکت زایس در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۷، بیشترین درآمد را در تاریخ ۱۷۰ ساله خود کسب کرده است. زایس یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده‌ی لنز دوربین،…

1